Nosofobi, en överdriven, irrationell rädsla för sjukdomar. 

https://www.svd.se/snart-har-vi-alla-blivit-nosofober

Begreppet nosofobi härstammar från grekiskans nosos (sjukdom) och phobos (rädsla). Tillståndet är nära besläktat med hypokondri, men medan hypokondrikern tror sig vara sjuk, är nosofoben rädd att bli sjuk. Tidigare har man talat om detta som en sjuka för medicinstudenter, som genom att peppras med kunskap om olika sjukdomar kan utveckla en rädsla för att själva drabbas.

Pandemin har förstärkt en besatthet vid hälsa som har funnits länge, och att denna besatthet har tre bakomliggande orsaker. Den ena är religionens tillbakagång: när man inte längre tror på ett liv efter döden hamnar fokus i stället på livet här och nu. Den andra är en åldrande befolkning, som är mer känslig för och fokuserad på hälsoproblem. Den tredje är medicinens framsteg, som har gett läkare och forskare en mer framträdande roll. 

Kombinationen av dessa tre stora förändringar riskerar att medföra en sådan fixering vid livet att själva levandet glöms bort.

Nog börjar samhällets upptagenhet vid hälsa, och rädsla för sjukdom, kännas alltmer kvävande.

Sprita med måtta. Detta gäller även händerna.

%d bloggare gillar detta: