Om fornforskaren, poeten och prästen Claës Joh. Ljungström, från Knottås (under Malåsen) i Sandhems socken

Han kom från ett fattigt hem i Sandhems skogsbygder.
”Qvällsmålet i torpet bestod vanligen af mjölgröt, så hård att en skarpskodd häst kunde gå på den, utan att lemna märken efter sömmen.”

Han kom att verka som präst i bl.a. Undenäs, Fågelås, Bottnaryd, Bredared, Lidköping, Böne och Västra Tunhem.

I boken framför han bl.a. att folket uti Kinnefjerding har en starkare utpreglad sjelfständighetskänsla än Kållandsborna. De senare har af ålder varit underlydande de olika större godsen, serledes Lecköförläningen.

Bloggaren kan hålla med om detta. Många av urinvånarna i Lidköping protesterar inte mot de kolossala dumheter politikerna hittar på. Grevarnas piska viner fortfarande över deras ryggar, nästan fyra sekler senare.

%d bloggare gillar detta: