Risken är stor att ett kärnvapenkrig startas av misstag

Debattartiklar brukar vara åtkomliga även för icke prenumeanter

https://www.svd.se/karnvapenkrig-kan-startas-av-misstag

Ett exempel ur artikeln är hämtat från Kubakrisen 1962. De amerikanska örlogsfartygen lokaliserade ryska ubåtar och kastade varningsskott mot dem för att tvinga dem att komma upp till ytan. En av ubåtarna hade en torped med kärnvapen. Ubåten hade på flera dagar inte haft kommunikation med Moskva eller med omvärlden från det djup den befann sig. Ubåtens officerare tänkte att kanske hade tredje världskriget brutit ut? Utan order från Moskva krävdes att de tre högsta officerarna var eniga för att avfyra kärnvapnet. Två av dem röstade för att avfyra men den tredje, Vasili Alexandrovich Arkhipov, röstade emot och hindrade därmed troligen att ett tredje världskrig utbröt.

%d bloggare gillar detta: