Månadskarlen i Kvarteret Ceres

Jag vet inte om jag har stött på begreppet månadskarl tidigare. Men i Bo Stensons bok ”Livet i Lidköping och på Kållandsö vid 1900-talets början” dyker det upp en sådan, boendes i Kvarteret Ceres vid Nya stadens torg i Lidköping. Där fanns även en bodkarl och en mathämterska.

Vad gör då en månadskarl?

MÅNADSKARL. [jfr östsv. dial. månadskarl, statkarl] eg. o. urspr.: arbetskarl som är anställd per månad; särsk. (i västra Sv.) om gårdskarl. 

På 1780-talet hade samma kvarter bebotts av en framåt tysk provincialmedicus, assessor och doctor Johan von Colin. Vid den tiden bodde där även en Carduansmakare.

På en annan sida av torget huserade apotekare Caspar Sasse. Företrädaren hade haft dålig förtjänst på sina läkemedel. För att dryga ut sina inkomster sålde han även brännvin och specerier.

Apropå dåtidens höga födelsetal: Det behövdes det inga högavlönade tjänstemän för att ordna detta med tillväxt. Den fixades ändå – i sänghalmen.

Måhända att en och annan månadskarl var inblandad, särskilt om denne hade koll på när i månaden ägglossningen beräknades äga rum.

Betänk även att Ceres var romarnas version av sädesgudinnan Demeter i den grekiska mytologin.

%d bloggare gillar detta: