Understreckare i ämnet Peak jaget där Anders Hansen påstår att jaget är en illusion

Du upplever att du har ett jag som tittar ut genom ögonen, observerar och reagerar på världen omkring dig. Men i själva verket konstrueras upplevelsen av din omvärld i ett kilotungt organ som försöker förutsäga vad som ska hända – och utifrån detta kunna skapa en kontrollerad hallucination. Instängd i skallbenet skapar hjärnan en simulering av vår omvärld utifrån de signaler den får från våra sinnen. En simulering som inte visar verkligheten som den är utan som vi behöver se den för att överleva.

Hjärnan kan troligen rymma hundratals, kanske tusentals medvetanden. Det finns inget medvetandecentrum. Vår upplevelse av att existera är lokaliserat på många platser i hjärnan. Samtidigt upplever vi inte oss själva som tusentals olika personer, utan som enhetliga och odelbara jag. Det tros bero på att en del av vänster hjärnhalva syr ihop all aktivitet till en enda sammanhängande berättelse.

Varför syr hjärnan ihop aktiviteter i en rad olika system till ett intryck av att vara en individ? Svaret är enkelt: för att vi ska överleva och reproducera oss. Inget annat spelar någon roll i evolutionens krassa logik. Hjärnan är kort och gott en överlevnads­maskin.

Att hjärnan målar fan på väggen och ser katastrofer till höger och vänster – vilket vi kallar ångest – har hjälpt oss att klara livhanken. Därför är människan utvecklad att se världen som farligare än den är.

Människans kanske djupaste drift är tillhöra en grupp, något som varit avgörande för vår överlevnad under nästan hela vår historia. Att försvara gruppens åsikter har varit en förutsättning för att få vara en del av den och försvar av gruppens åsikter innebär större chans för överlevnad. Hjärnan är därför hårdkodad att förskjuta information som utmanar den grupp vi tillhör.

Insikten att ens hjärna är utvecklad för att slå ifrån sig information som utmanar gruppen den tillhör innebär emellertid att man göra något åt det. Om jag anstränger mig för att hitta något litet som jag håller med om när jag hör en meningsmotståndare argumentera, kommer min hjärna att sänka garden och ge mig möjlighet att värdera andras ståndpunkter objektivt och nyktert. 

Ovanstående klipp är hämtade ur den hyperintressanta Understreckare som nämns i rubriken.

Länk: https://www.svd.se/a/Rr256J/det-finns-inget-sadant-som-ett-innersta-jag

%d bloggare gillar detta: