Universum kommer alltid ihåg oss!


”Under strecket” om vad som (efter långeliga tider) händer med den/det som har drattat ned i ett svart hål:

”Det för tillfället mest populära synsättet är att beståndsdelarna hos den/det som faller in lagras inuti det svarta hålet, och efter mycket lång tid kastas ut igen – i förvrängd form, via Hawkingstrålningen. ”Universum kommer alltid ihåg oss”, som Hawking uttryckte det. En uppmärksammad uträkning som ger stöd för detta synsätt utfördes av fysikern Netta Engelhardt och andra år 2019. Den exakta mekanismen för vad som sker inuti hålet är dock inte känd.”

https://www.svd.se/a/EarOGA/snart-vet-vi-hur-livet-ter-sig-i-handelsehorisonten

Hawkings var mer inne på att den som ramlade ned i hålet kom ut i ett annat Universum, via ett maskhål. Egentligen menade han nog att det svarta hålet var ett maskhål.

Annons
%d bloggare gillar detta: