Vad är det att leva ett gott liv?


Vad är det att leva ett gott liv? Går det att tänka sig att den livsstil som dominerar i välbärgade samhällen har negativa konsekvenser för andra saker än ­klimatet?

För själen, till exempel, som Elina Pahnke nyligen skrev om i Aftonbladet Kultur. Att ett annat sätt att leva inte nödvändigtvis skulle behöva innebära en förlust, utan tvärtom – att det finns ett annat, möjligt liv som innehåller mer njutning, mer skönhet.

Den brittiska filosofen Kate Sopers bok ”Post-growth living. For an alternative hedonism”: Samtidens fixering vid arbete och konsumtion, skriver hon, är puritansk och självförnekande. Den gör människor olyckliga, sjuka, stressade, desillusionerade och ensamma.

På Göteborgs-Postens kultur­sida skrev Mikaela Blomqvist nyligen om just Houellebecqs kort­roman ”Lanzarote”, där ett annat vanligt inslag i den samtida välbärgade tillvaron står i centrum: vardagsflykten i form av en semesterresa utomlands. Vad är det, frågar Blomqvist, som föder längtan att resa bort? Mikaela föreslår att den som söker en varaktig väg ut ur vantrivseln gör klokast i att stanna hemma.

För att bli lyckliga, menar Kate Soper, måste vi revolutionera vårt sätt att tänka på överflöd: om vi i dag lever med ett överflöd av saker, skulle vi i framtiden i stället kunna leva med ett överflöd av tid.

Då kunde också resandet, själva handlingen att förflytta sig, bli en källa till njutning. I ”På spaning efter den tid som flytt” skriver Marcel Proust om hur det väsentliga nöjet med en resa är att göra skillnaden mellan avresa och ankomst inte så omärklig utan tvärtom så djup som möjligt, ”att känna den i hela dess vidd”. (Vilket man verkligen gör om man som ansvarig för denna blogg föredrar att resa med tåg).

Kate Soper anför att det kan vara nog så omvälvande att resa ett förhållandevis litet geografiskt avstånd. Och i ett liv med mer tid än saker får känslan av att stå i förbund med världen utrymme att fördjupas.

Den långsamma livsstil Kate Soper beskriver innehåller givetvis också sorg och lidande. Alla liv gör det. Men man ska akta sig för att låta den olyckliga kärleken till sitt nuvarande sätt att leva stå i vägen för sökandet efter ett annat.

https://www.svd.se/a/v50GyX/ulf-kristersson-har-fel-om-klimatlivsstilen

Annons
%d bloggare gillar detta: