Palltegel från Kinnekulle

Mellan 1896 och 1912 tillverkades så kallat palltegel på Kinnekulle (även benämnt siluriategel).

Riktigt tegel tillverkas av bränd lera, pallteglet av krossad alunskifferaska (rödfyr) och släckt kalk som blandades med vatten, pressades i formar – för att därefter få lufttorka.

Blombergs station och den västra delen av undervåningen på tändsticksfabriken Sirius är exempel på byggnader som är uppförda med hjälp av palltegel.

https://digitaltmuseum.se/021028325902/tegel

https://digitaltmuseum.se/021018101081/stationsomradet-i-blomberg

Nackdelarna var att teglet drog åt sig fukt, det var svårt att få puts att fästa och stenarnas skiftande porositet påverkade tåligheten på ett negativt sätt.

Rödfyr innehåller tungmetaller som uran, vanadin, arsenik och molybden. Därför kan vi vara tacksamma för att tillverkningen inte blev särskilt långvarig.

Annons
%d bloggare gillar detta: