Det här partiet röstar jag på i kommunalvalet Lidköping

Det som säger ett rungande nej till flytt av Framnäs IP

Säger ja till bostäder på Framnäsparkeringen

Ja till bostäder på Båtgården

Ja till flytt av Båtgården till området närmast Småbåtshamnen

Absolut nej till fortsatt skövling av de tätortsnära skogarna

Ja till att med alla medel försöka få Trafikverket att äntligen komma till skott vad gäller upprustningen av Kinnekullebanan

Nej till att använda kommunala medel till motorevent

Ja till att göra innerstaden betydligt grönare för att främja biologisk mångfald och hantera både skyfall och så kallade urbana värmeöar (i nuläget är området kring Stadshuset ett skräckexempel på motsatsen):

Ja till storsatsning på cykelleder (till Kållandsö, Örslösa m.fl. platser)

Nej till att skattemedel används till med vinstintresse drivna skolor och äldrevård

Ja till att det byggs rejäla farthinder på många av kommunens gator

Ja till att vi får en komplett Strandpromenad och att denna underhålls väl (vilket inte sker i nuläget)

Ja till en landbrygga ut till badstegen vid Furuhäll

Ja till att stränderna vid Skogshyddan och Villabadet lockar till bad (vilket de inte har gjort denna sommar)

Ja till att det uppförs en lång brygga ut i Kinneviken (i höjd med Skogshyddan)

Ja till att Rörstrandsbron görs öppningsbar för båttrafik in till kajerna vid Gamla och Nya stadens torg

Ja till ett nytt och rejält kulturhus – för konst, musik, litteratur , scenkonst m.m

Ja till att verka för att Skaraborgs Sjukhus Lidköping skall vara ett akutsjukhus dygnets alla timmar

Säger nej att brunt tankegods och kriminella motorgäng infiltrerar vår kommun

Nej och åter nej till exploatering av jordbruksmark

Säger ja till att Villa Giacominaparken blir ett kommunalt naturreservat

Säger ja kommunal busstrafik veckans alla dagar

Säger ja till att verka för att medborgarnas trädgårdar skall grönska och vara en icke försumbar del i livsmedelsförsörjningen (potatis, grönsaker, frukter och bär)

Säger ja till att kommunen lär sig kommunicera till medborgarna allt det de ämnar ta sig för (vad gäller fällningen av bokarna i Villa Giacominaparken fick jag vända mig till NLT för att få ett svar på vad som pågick)

Verkar för att de som sitter vid makten skall lyssna på vad Naturskyddsföreningen har att säga i lokala naturvårdsfrågor. Det får inte vara så att föreningen väljer att ducka, av rädsla för att råka förarga makthavarna (som med dammen vid Lockörn).

Säger ja till att med full kraft bekämpa alla invasiva arter (inklusive de kanadagäss vars ”förfäder” togs hit till landet av en svensk nazist) https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Berg_(zoolog)

Listan kan komma att fyllas på

Annons
%d bloggare gillar detta: