Stockholms hot-spots

Stockholm blir allt varmare och en ny kartläggning visar att staden har 180 värmeöar (på minst en hektar) som blir varmare än 35 grader under värmeböljor.

– Vi måste bygga på ett annat sätt för att skydda barn och äldre som är mest sårbara, säger Peter Wiborn, projektledare på miljöförvaltningen.

https://www.dn.se/sverige/har-ar-stockholms-varmaste-omraden/

Hämtat ur artikeln i DN:

Strålningstemperaturen som mäts är den upplevda effekten av både lufttemperatur och värmestrålning från ytor.

– Strålningstemperaturen påverkar oss väldigt mycket och hur vi mår under värmeböljor. De som drabbas värst är barn under fem år och äldre över 70 år

Temperaturanalysen visar generellt att skog är svalare än innerstad, villaområden svalare än miljonprogram och vatten svalare än land. Träd, grönska och vatten ger störst effekt för att sänka temperaturen. En grön yta är bättre än en hårdgjord men det räcker inte med en gräsmatta i en park. Det viktigaste för att ge svalka är träd.

Tidigare i år satte staden ett mål om att öka krontäckningsgraden som visar hur stor del av marken som skuggas av träd, och ett trädmål om att varje fällt träd ska ersättas med två.

Temperaturanalysen visar att små förändringar gör skillnad. När en grusplan fick konstgräs höjdes yttemperaturen ett par grader, och när en gräsmatta bebyggdes blev det 4 grader varmare. 

Stockholm har väldigt många svarta plåttak som blir som värmelock. Att måla tak och även vägar vita och använda ljusa byggmaterial är knep man använder i världen för att sänka värmen.

Moderaterna vill nu att fler oanvända ytor blir gröna oaser och mikroparker som reglerar temperaturen. Miljöpartiet vill dessutom att staden sätter mål om 30 procents krontäckningsgrad och satsar 100 miljoner nästa mandatperiod på grönare förskolegårdar och skolgårdar. Socialdemokraterna anser att värmekartan tydligt visar att det behövs ett särskilt fokus på ytterstaden.

De största värmeöarna finns kring Bromma flygfält, i Östberga, Rinkeby-Tensta och Kista. På femte plats kommer Stockholms innerstad. 

Annons
%d bloggare gillar detta: