Nödstopp vid Snixåsen

Idag gjorde den i stort sett fullsatta lokalbussen ett extrainsatt uppehåll. Busschauffören blev akut kissnödig och rusade in på Snixåsens kontor för att be om att få låna toaletten.

Denna begäran beviljades och efter några minuter fortsatte färden, på ett betydligt mer harmoniskt sätt.

Ingen av passagerarna hade något att erinra mot det som hade timat, ity alla vet ju att nöden har ingen lag.

Annons

Kampen mellan de röda och de vita

Om de röda och de vita, om den vita terrorn och om Lapporörelsen läser jag i Kjell Westös kollektivroman ”Där vi en gång gått”, en roman där man kan tyckas vara förflyttad till Balkan och nittiotalet.

Finska YLE ger oss en sammanfattning av detta av bottenlös ondska präglade inbördeskrig.

https://svenska.yle.fi/a/7-1260146

Finland var inget vackert land på den tiden. Men efter hundra år må hemskheterna vara förlåtna, något som Erdogans öppna armar torde vittna om.

Gör som norska Kiwi

Det som inte ICA, Willys eller Coop klarar i Sverige – det klarar Kiwi i Norge.

Den 1 februari höjde livsmedelskedjorna i Norge priserna med runt 10 procent över en natt. Det efter att nya avtal förhandlats fram med leverantörerna.Men lågpriskedjan Kiwi bestämde sig i stället för att behålla priserna på samma nivå som tidigare på samtliga varor. Utöver det hade de redan i september låst priset på nära 250 varor fram till maj.

Prisstoppet ledde till att Kiwi fick 600 000 nya kunder på en vecka!

https://www.svd.se/a/8JXnwd/matkedjans-prisstopp-sankte-norska-inflationen

Om bara viljan finns…

Den viljan finns knappast eftersom ICA-handlaren ger 15 kr till bagaren för limpan, men sedan kränger den för 43🤨

Alle Menschen müssen sterben

När jag skulle hämta Isak Sundströms bok ”Vi är många som har berörts i djupet av våra hjärtan” (och med det lilla förordet ”Alle Menschen müssen sterben”) ramlade jag på en annan bok, en bok som i bästa fall kan göra att hädangången senareläggs.


I nästa vecka får vi besök av arbetskamrater till mig. Då skall vi diskutera några av patientfallen i ”Äldres läkemedelshantering”.

Den som underkänns får läsa högt ur Isak Sundströms bok. Isak är författare och musikerhar knåpat ihop en diktsamling av autentiska men anonymiserade minnesrunor, styckade och utpytsade på boksidorna.

Exempel:

”Sista dagen han arbetade var en lördag”

”Han mådde av princip alltid bra”

”Han vågade vara en som inte ville bli något särskilt och som levde därefter”

Mer om Isak Sundströms bok: https://www.aftonbladet.se/a/mQ3p3l

TK7699 kränkte ukrainskt luftrum

I samband med morgonkaffets inmundigande ville jag kolla om spaningsplanen från NATO var i luften. Då upptäckte jag ett passagerarplan som flög över Ukraina!!!

Det var ett turkiskt plan, på väg från Moskva till Ankara.


När planet hade kommit in i Rumänien tycktes färden upphöra, helt hastigt, öster om Baia Mare i Karpaterna. Och just där finns det ingen flygplats.

Jag tror inte att planet har störtat. Antagligen har transpondern slagits av. Men varför? Och hur kunde planet flyga över Ukrainskt territorium när inte ens gästande presidenter och statsministrar tillåts färdas på annat sätt än med tåg på sin väg till Kiev?

Är det så att Erdogan hjälper Putin, genom spionage??

Är det verkligen en bra idé att utvinna metaller ur gamla rödfyrshögar?

SGU har tillsammans med Naturvårdsverket fått i uppdrag från regeringen att titta på om man kan utvinna mineraler och metaller från ”sekundära resurser” från tidigare gruvbrytning och anrikning, som t.ex. varphögar, sandmagasin och rödfyrshögar.

https://www.hallekis.com/xx230317a.htm

Foto från Wikipedia

Rödfyr i Västergötland:

Rödfyr är en restprodukt (gruvindustriellt avfall) från förbränningen av alunskiffer. Sedan många århundraden har alunskiffer använts för att tillverka kalk, alun och under 1900-talet olja och uran (vid Ranstad). I Västergötland finns rödfyr på flera platser i varierande mängd. Rödfyrshögar uppträder spridda utan mönster men typiskt i anslutning till alunskifferdagbrott och gamla bruksmiljöer.
Rödfyr provtogs i fyra geografiska områden i Västergötland: kring Hunneberg (11 prov), Kinnekulle (15 prov), Billingen (11 prov) och Falköping (10 prov). Analyserade prov från dessa områden har sinsemellan en förhållandevis homogen sammansättning och slås här samman till ett enda medelvärde för respektive relevant metall. Analyserna visar förhöjda medelhalter av vanadin (813 ppm), molybden (189 ppm) och nickel (205 ppm), samt måttliga halter av sällsynta jordarts- metaller (286 ppm), koppar (175 ppm), fosfor (1 123 ppm) och gallium (26 ppm).

Men där finns även otrevligheter som uran och arsenik.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.61787693182e985d0a3255a8/1664267791912/Områden%20med%20rödfyr.%20Vägledning%202014-06-24.pdf?TSPD_101_R0=088d4528d9ab200085cb75f878b7edf04a0e0e03fb21d0f7700a280942278c112fd095f6dbab8a16082c75584e143000cbbf0600331d1dba6ef869da9c3639b75ed722e8d49142938d21da1362caef93a7440f5779b3f9ec3577ab49a751f56e

Bloggare Bengt tvekar inte: Rör inte rödfyren!