Gate 1a

Man behöver inte passera Gaterna på Arlanda eller Landvetter för att bli medskyldig till miljöförstöring.

Även Gaten till gamla Lidens har använts i samband med miljöskadlig verksamhet. De ämnen som hittades inom området 2012 tyder på det. Vilka det är som har släpat dit gifterna är svårt att veta, men ägarna borde ha haft förstånd att sköta anläggningen på ett hållbart och icke hälsovådligt sätt:

”2012 utförde Lundborg miljökonsult AB en miljöteknisk markundersökning på Liden 2:3. Föroreningar som analyserades var petroleumkolväten, PAH, metaller och bekämpningsmedel. Inga generellt förhöjda föroreningshalter påvisades, endast enstaka förhöjd halt av kobolt i ett jordprov. Bekämpningsmedel påvisades i jord (pentakloranilin, DDD, DDE och DDT samt endosulfaner) och i grundvatten (2,6- diklorbenzamid).”

Våga gå mot strömmen – sluta strömma!!!

Jag blir bekymrad när jag hör att folk inte längre följer nyhetssändningarna från t.ex. SVT och Sveriges Radio. På kvällarna sitter folk istället klistrade framför apparaten, för att se på filmer och serier via streamingtjänster, som Netflix och HBO.

De kanske inte ens anser sig ha ”råd” att betala för grundutbudet från SVT.

”Samhällsengagemanget” lämnar dessa individer till krafter som vill undergräva demokratin och barnen får usel kunskap om vad som pågår i världen och om demokratins grundvalar.

När vi i min generation var barn var det självklart att se på Aktuellt och lyssna på Dagens Eko. Men nu sitter vuxna och barn och drömmer, fastkedjade vid den verklighetsflykt som strömmar ut ur apparaterna.

Samtidigt blir samhället där ute allt brunare och våldsammare. Så sluta drömma, sluta strömma – annars riskerar vi alla att få se på andra bullar, utan vare sig kanel eller kardemumma!

Usla parkslideråd från kommunens företrädare

Den kommunala tjänsteman som kollade på den parkslide som växer längs Gamla Läckövägen påstod att den bästa metoden för bekämpning av den invasiva växten är att klippa den med kommunens dikesklippare, helst en gång per månad.

Så har kommunen också gjort (men med betydligt längre intervall). Och det som klipptes ligger kvar på marken, i småbitar. Men de lämnade kvar några stora bestånd som Anne och jag hade det tvivelaktiga nöjet att avlägsna. Skillnaden var bara den att vi stoppade ned allt det vi hade klippt av i plastsäckar, för sakkunnigt omhändertagande.

Och det gjorde vi klokt i. Den metoden som den höga kommunala tjänstemannen förespråkade leder till en okontrollerbar spridning av denna monsterväxt.

Se inslaget från gårdagskvällens Aktuellt. Där sägs det att gröna växtdelar som klipps av och blir liggande kan börja gro.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experten-sa-bekampar-du-parksliden

Och här nedan finns länken till de enda fakta jag litar på:

https://skane.naturskyddsforeningen.se/parkslide/

Mars i oktober

De senaste kvällarna har vi och våra goda grannar kunnat se planeten Mars, befinnande sig österut på kvällshimlen.

Vår bostad är närmast perfekt för den som vill skåda ut i Världsaltet, högt belägen som den är och med få störande ljuskällor.

Foto Wikipedia

Jag kom att tänka på att Mars ser ut som mina ögonbottnar, de som optiker Glenn fotograferade i förra veckan. Han var mycket nöjd med det han såg, även om jag själv måste titta ut genom stora sjok av grumlingar som orsakas av glaskroppsavlossning. Skall sanningen fram såg även Glenn dem, utan att oroas ett endaste färn.

Det är där på ögonbottnarna, längst ned i själens brunnar, som ljuset hamnar, t.ex. det som anländer från Andromedagalaxen.

Det mest avlägsna objektet man kan se med ögat är just Andromedagalaxen. Den kan med ett tränat öga observeras på hösthimlen, som en diffus ljusfläck. 

Ljuset från den gigantiska galaxen har färdats till vårt öga i två och en halv miljoner år, dvs lika länge som sedan människans förfäder först uppenbarade sig på planeten jorden.

Sveriges Sjömanshusmuseum

När Västtrafik har infört sin nya zonindelning om några veckor tänker vi ta tåget till Uddevalla. Där finns nämligen Sveriges Sjömanshusmuseum som vi tror kan vara oss behjälpliga i vårt släktforskande.

http://sjomanshusmuseum.org

Knappt 5 km innan framkomsten till Uddevalla C passerar tåget nära Bäveån och det soldattorp där min farfarsfarfar och farfarsfarmor bodde i mitten av 1800-talet.

Den moderna överklassen flyger hej vilt

…som Carl Bildt.

Det var bra sagt av Jonas Sjöstedt vid kvällens partiledardebatt. Jag reserverar mig för att Jonas kanske sa ”den moderata överklassen…”

Men dessvärre finns det både vänsterpartister och miljöpartister som vill tillhöra den övre klass som inte vill hålla sig här nere på Jorden.

För de förnöjsamma finns det ett självklart val, kombinerat med rätt så få mil i bil. En mil per dag i snitt vore kanske ett bra övre tak.