Naturen får stryka på foten ity vallan skall kletas på

Vi människor lär oss aldrig den självklarheten att vi skall vara rädda om naturen. Råda är det senaste exemplet – se foto på NLT’s förstasida.

87252A46-F4B5-4040-9C32-CD6C98F0AAF9

Det finns säkert de som har längtat efter detta skidspår, detta eftersom skogsskövling, hysteriskt flygande och andra miljöfientliga aktiviteter har medfört att snövintrarna i stort sett har uteblivit.

I ett område uppe i Råda deltog vi i en exkursion med Fältbiologerna 1976. Syftet var att lära sig mer om svampar, mossor och lavar. Den delen av Rådaåsen är nu helt borta sedan många år. Där gapar nu ett gigantiskt och anskrämligt hål i naturen, typ som efter detonationen av ett taktiskt kärnvapen.  Något svampmoln lär dock icke ha observerats.

Sanden har forslats bort med hjälp av tusentals lastbilar och ligger nu utspridd, land och rike kring.

Den som vill se på dumheter kan bege sig till Råda, något som bloggaren numera försöker undvika med alla till buds stående medel.

Att slå vakt om naturen och miljön är inte att gnälla. Det är istället ett måste för alla de som hellre värnar om livet på Jorden än om egenintresset.