Har du ett monster på tomten?

Då ligger du risigt till, särskilt om monstret har det latinska namnet Fallopia japonica.

Försommaren 2018 var jag i kontakt med både Artdatabanken och Trafikverket angående de bestånd av växten vi hade hittat vid Tormestorp och i Hässleholms tätorts södra utkant,  båda fyndplatserna nära Södra Stambanan.

Nu har vår svärdotters kompis, som jobbar som journalist på Norra Skåne, gjort ett alldeles utmärkt reportage om denna invasiva växt.

D20D3E33-B495-491D-B6F0-AE2E0F318139

I England är fastigheter med Parkslide på tomten värda 0 kronor. Det gäller således att som fastighetsägare försöka rädda det som räddas kan.