Vad skall jag tro på tro på tro på

De tre lokalbusslinjerna får vi säkert ha kvar, men två av tre kyrkor i Lidköpings församling kan komma att avyttras. Till vad kan man undra.

Från NLT:

598735EC-EB3C-418F-BD5F-13FFEEC25DEA

Jag har full respekt för de som lämnar kyrkan pga att de inte tror på Gud.

Men ibland har jag hört att folk har lämnat kyrkan för då kan de använda de pengar de skulle ha lagt i kyrkoskatt till t.ex. en Thailandsresa. Tomheten i en sådan själ måste vara i det närmaste total. Rent skrämmande.

Hoppas verkligen att de flesta av de som lämnar kyrkan pga bristande gudstro inte istället ägnar sig åt att tro på spöken, andar, kristaller och annat hokus pokus. Men därom skall vi nog icke hysa alltför stora förhoppningar.

Själv lär jag inte lämna Svenska kyrkan. Gudstron är inte hundra, de flesta präster ger jag inte fem öre för – men som professorn i teoretisk astrofysik vid Uppsala Universitet Bengt Gustafsson uttrycker det, så skulle även jag kunna göra:

”Om du skall klassificera den religiösa hållningen som jag försöker formulera så är det närmast en mystikers. Du vet, en mystiker är en person som egentligen anser att tillvarons innersta inte låter sig beskrivas. Man måste försöka och försöka och försöka, men egentligen går det inte. Där någonstans tror jag att jag är”.

Klicka för att komma åt 2004_1_profil_bengt_gustafsson.pdf