Rena krigstillståndet råder fr.o.m nu

Vi har läst budskapet i The Guardian från 11.000 av världens ledande klimatforskare. Situationen är alarmerande.

Nu krävs det handling och det skyndsamt.

Även DN skriver om hotet mot livet på Jorden, om hur svenska forskare ser på situationen:

4A4FF740-B961-490C-9946-151AE63DD8B5

Vi människor har fortsatt att gasa på för fullt vilket har lett till skenande utsläpp och en febersjuk planet. Vi äter allt mer kött. Energikonsumtionen ökar snabbt. Befolkningsutvecklingen är mycket oroväckande. Många fortsätter med sitt intensiva flygande, trots att de innerst inne vet att det är moraliskt förkastligt. Deras barn och barnbarn (och alla andras) kommer att få ett helvete. Vissa flygresenärer tycks till och med inbilla sig att de kan köpa sig fria genom att klimatkompensera… Skogsskövlingen fortsätter liksom de enorma skogsbränderna. Istäcket i Arktis, Antarktis och på Grönland smälter bort i en rasande takt och havsytan stiger allt snabbare. Den biologiska mångfalden utarmas osv, osv.

Forskarna har försett världens ledare med en diger ”att göra lista”. Bl.a. måste vi få till en global skatt på utsläpp. Befolkningstillväxten måste reduceras.  Vi måste sluta upp med att skövla Jordens skogar och dra ner rejält på köttätandet, minimera flygresandet och skifta till ett annat sätt att mäta ekonomiska målsättningar än BNP-tillväxt.

Lösningen på klimatkrisen kan sammanfattas med att vi alla behöver anamma den förnöjsamma livsstilen. Svårare än så är det inte, om viljan bara finns.

Om det finns några som följer min blogg tycker de säkert att det är ett evinnerligt tjatande om denna miljö och klimat. Jag skall förklara varför:

Allvarliga nyheter om klimatet är inget som man kan lämna genom att vända blad likt när vi förströelseläser i en kvällstidning. Hotet är ju övervägande. Varje handling vi utför behöver ske under beaktande av hur denna handling påverkar miljön och klimatet.

Bil eller tåg? Kött eller vegetariska biffar? Stenplattor eller odlingar i trädgården? Bada i Kattegatt eller Kinesiska sjön? Stänga av vattenkranen under tandborstningen  och på så sätt spara en hink vatten? Koka kaffe utan spill eller alltid hälla ut flera koppar som inte gick åt? Och så vidare…

Det är inte särskilt svårt egentligen, men inbilla er inte att jag gör saker ”rätt” mer än andra. Men försöka måste man. Och det måste vi göra lite till mans. Annars är vi snart rökta, hela bunten. Och då finns inte något mer blad att vända i boken om mänsklighetens historia.

En svensk tiger? Nej tack! En riktig svensk ryter: Nu räcker det! Nu skall orsakerna till klimatförändringarna bekämpas och det med alla till buds stående medel!

Jag läste igår att kommunen ämnar skapa ett 40-tal parkeringsplatser på Lokstallstomten. Det låter inte alls särskilt klimatsmart. En liten grönskande park är däremot rätt åtgärd, kompletterad med några cykelställ.

Tomten där 34:an nu står påstås även den förvandlas till bilparkering efter husrivningen. Det är högst olämpligt. Det är bättre att de bortskämda ungdomar som har fått en mopedbil av sina rika föräldrar lär sig att åka kollektivt till gymnasiet. Parkering är fel, park är däremot helt rätt!