Inte ens Osebol i den värmländska glesbygden har klarat sig…

…undan det byråkratvanvett som har satt klorna i både hälso- och sjukvård och i kommunal vård och omsorg.

Här några synpunkter från personalen på äldreboendet i Osebol, synpunkter de inte lär vara ensamma om:

F1D6C613-46A9-4A67-947A-A78758E91214

6E4EDB17-AA64-4F5E-AED5-7CCAD91089F5

49264E6E-09ED-4138-BA0F-7B0240D22669

Boken Osebol är nyutkommen och har tilldelats årets Augustpris. En bok som är väl värd att läsa!

Foten, gärna den högra, vet jag vad den skulle kunna användas till.

Ett effektivt sätt att få ordning på hela vårdapparaten!

E2CE62DA-C505-403F-84E1-155E7AAD467E