Cross-reading

Läsandet av Anna-Karin Palms omfattande biografi över Selma Lagerlöf, ”Jag vill sätta Världen i rörelse”, pågår fortfarande.

Där finns mycket som är tänkvärt. Bl.a. berörs detta med kvinnligt respektive manligt läsande:

”Det finns många undersökningar som visar att män främst läser manliga författare och har svårt att identifiera sig med en kvinnlig huvudperson, medan kvinnor i större utsträckning läser över könsgränserna och har lärt sig vad som med en engelsk term kallas cross-reading, dvs att identifiera sig med såväl manliga som kvinnliga huvudpersoner.”

Jag tror faktiskt att många av de män som vanemässigt i stort sett bara läser vad män har författat även i övrigt har en nattstånden kvinnosyn. Hur sådana mäns syn på t.ex. miljöfrågor ser ut vågar man knappt tänka på. Måhända att det även är den typen av män som ligger bakom den mot kvinnors så oförskämt sneda könsfördelningen på våra tidningars sportsidor.

För säkerhets skull kollade jag mina 10 senast lästa e-böcker. 4 hade manliga författare.

De män som har få eller inga kvinnliga författares verk på nattduksbordet uppmanas att läsa Anna-Karin Palms lysande porträtt av rebellen Selma Lagerlöf, något som kan påverka dessa mäns (i vissa fall) rätt unkna kvinnosyn – i grunden.