Nonchalant agerande avseende ett allvarligt hot mot befolkningen

Jag har egentligen upphört med skriverierna om coronaviruset i Kina.

Det som får mig att bryta löftet om virusfria inlägg är det svenska smittskyddets nonchalanta syn på sjukdomsutbrottet.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

”Anti-alarmism” kan straffa sig. Mycket talar för att detta kan utvecklas till en allvarlig pandemi, kanske den värsta sedan Spanska sjukan.

Det är dags att Folkhälsomyndigheten rycker upp sig och tar hotet på yttersta allvar. Befolkningen skall inte behöva riskera liv och hälsa.

Även WHO behöver agera kraftfullare. Dagens beslut om att inte utlösa internationellt nödläge inger knappast förtroende. Kan det vara så att flera av de i den beslutande församlingen som röstade emot ett nödläge tog andra hänsyn än rent medicinska?

https://www.svd.se/virusexpert-flera-tusen-kan-do–vaccin-utvecklas

En tanke på “Nonchalant agerande avseende ett allvarligt hot mot befolkningen”

Kommentarsfältet är stängt.