Tintin räds icke smittan

När vi ställs inför svårigheter får vi inte glömma humorn, även om den kan smitta av sig.

53761822-E78A-4ED8-9DB0-D919388C9874