Med en dåres envishet (eg flera dårars)

Så måste man tolka beteendet hos de företrädare för det svenska smittskyddet som idogt upprepar budskapet om coronavirusets ofarlighet för landets befolkning.

Det är som att gång på gång ropa att vargen INTE kommer, trots att i princip varenda människa noterar att det kommer ju faktiskt en hel flock.

Trovärdigheten hos de experter som förringar hotet minskar därmed kraftigt.

Men WHO har äntligen kommit till full insikt om virusets pandemiska potential

75F3EDE1-6040-4927-B4E6-72AAC09B0A3B

1FC1FA2F-B7D2-42B9-AC30-8B992FAEC482

När de första fallen upptäcks i Afrika, med sin underdimensionerade sjukvård, finns det verkligen anledning till panik. Där är vi inte än. Men det är nog en tidsfråga med tanke på Kinas närmast koloniala närvaro och verksamhet i många afrikanska länder.