Något vanvårdsbolag vill Bullerbybarna inte veta av

Alliansen i Hässleholm vill sälja det dagis där alla våra skånska barnbarn har gått/fortfarande går.

Köpare är ett norskt bolag som har gjort sig känt för att vanvårda äldre. Men Bullerbybarnen är inte att leka med. Skrinläggs inte planerna kommer det att bli andra bullar av.

C13A06BB-EE68-48A2-B046-4FEBEC051114