En insändarskribent som är ute och cyklar?

Bloggaren, som är en samhällsengagerad individ, vill gärna framföra sina åsikter, antingen som blogginlägg eller i form av insändare i den lokala pressen.

Nu har han en ny insändare på gång. Men för att inte missa någon aspekt lägger han ut förslaget i ”remissform” här på bloggen.

Den som har något att tillföra är välkommen med synpunkter.

Nu börjar det:

”Den lokala busstrafiken under helgerna är inte mycket att hurra över.

Men så påstås också Lidköping vara den kommun i Västra Götaland som har flest antal bilar och minst antal kollektivresenärer (sett per invånare).

Sannolikt skulle det bli fler resenärer på lokalbussarna om trafiken bedrevs alla veckans dagar, och i bästa fall då även ett minskat antal bilar på gator och torg.

Jag har ett förslag som utgör en liten dellösning på problemet:

Under sommartidtabellen går bussarna till Spiken/Läckö veckans alla dagar.
Istället för att låta dessa bussar ta vägen via Örslösarondellen (med en fullständigt livsfarlig hållplats i höjd med Plastgatan) – låt sommartrafiken gå via Gamla Läckövägen – med en hållplats vid Skogshyddan, en i Tofta och en uppe vid Stenhammar Park.

Vinster: De som bor i Stenhammar med omgivningar får en rimlig chans att ta sig till och från Centrum (med anslutande kollektivtrafik) – och detta veckans alla dagar. Och de som bor mer centralt kan komma ut till Skogshyddan för fika, bad och annat friluftsliv.

Jag tror att det finns tillräckligt med plats i Läcköbussarna för dessa dessa lokala resenärer. Att restiden förlängs med några minuter för Kållandsöresenärerna borde knappast leda till några upprörda känslor.

Men visst är det närmast genant att en kommun med 40.000 invånare (och som vill växa!) inte kan erbjuda lokal kollektivtrafik, från morgon till kväll, sju dagar i veckan, året om.

De som funderar på att flytta till Lidköping önskar sig säkert en kollektivtrafik värd namnet. Då kan vi inte ha en trafik som gör uppehåll från 15.00 på lördagar till 05.00 på måndagar.

I höstas anlände jag till Resecentrum en söndag vid 17-tiden, med ryggsäck, resväska och en begynnande förkylning. Strax före 18.00 var jag i mål uppe i ”Villalia”.

Vi försöker att i görligaste mån färdas kollektivt när vi är ute och reser. Kliver vi av tåget i t.ex. Hässleholm en söndagseftermiddag kan vi vara förvissade om att det finns anslutande lokalbussar. Den förvissningen borde vara lika självklar för de som kliver av vid vårt Resecentrum.”

Bloggaren hoppas att han inte är ute och cyklar med dessa sina tankar. Om han inte får medhåll lär det knappast bli någon insändare.

Han får isåfall trösta sig med att det troligen går lättare att knalla de fem kilometrarna hit ut om han inte är förkyld.