Hemberedskap

Det finns en sida i ”Om krisen eller kriget kommer” som har bärighet även vad gäller en pandemisituation:

1D47B9EE-F324-42E7-A54A-197A5A8E7928