Skilj på sak och person

Anders Tegnell har fått ta emot mycket stryk eftersom han är den som oftast får offentliggöra Folkhälsomyndighetens ställningstaganden avseende den pågående virusepidemin, ställningstaganden som ifrågasätts av många experter inom virologin.

Men kritiker av Folkhälsomyndighetens ståndpunkt (dit jag själv hör) måste skilja på sak och person.

Kritikerna har all rätt i världen att föra fram sina åsikter, men det får aldrig övergå i personförföljelse.

Anders Tegnell råkade hosta på ett regelvidrigt sätt under ett framträdande. Sammalunda kan vem som helst råka göra.

Men hostattacken har spridit sig som en löpeld på nätet.

Mitt inlägg om denna hostattack, med länk till Expressen, befinner sig numera där det hör hemma – dvs i papperskorgen. Det gör däremot inte kritiken mot myndigheten. Den är inte obefogad.

Det är så här det skall gå till i ett materialistiskt präglat samhälle. Tes möter antites, som måhända övergår i en ny syntes.

Så rullar historiens (och vetenskapens) hjul genom århundradena. Sanningen är aldrig beständig. Den måste alltid ifrågasättas.