Helsnurriga myndighetsbesked

Det här blogginlägget (se nedan) lades ut för några år sedan av redaktionen på Krisinformation.se, myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation.

Blogginlägget: ”Många frågar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vilka rekommendationer som finns vad gäller bunkring av livsmedel eller dricksvatten.

Det finns en grundprincip i vårt samhälle och den innebär att alla människor har ett ansvar för sitt eget liv och sin egendom. Den principen gäller även då samhället inte fungerar som vi är vana vid.

MSB:s inriktning är att alla som kan ska klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst tre dygn – minst 72 timmar – vid en samhällskris. Det kallas ofta 72-timmarsbudskapet. Samhällets resurser kommer inte att räcka till alla samtidigt utan måste först gå till de mest utsatta och hårdast drabbade. Andra kommer att få klara sig själva en tid. Hur länge går inte att säga, det beror bland annat på krisens omfattning.

Tre dygn är ett minimum. Många har säkert redan den möjligheten, även om de personliga kraven måste sänkas. Självklart ökar möjligheten att klara en besvärlig vardag med nivån på den egna hemberedskapen. Och framför allt – ju högre den egna beredskapen är desto större blir möjligheten att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Poängen med 72-timmarsbudskapet är främst att få var och en att reflektera. Hur skulle just jag och mina anhöriga klara en situation då samhällets normala service och tjänster inte fungerar? Reflektion (riskmedvetenhet) är första steget till handling.”

Bloggare Bengt tar till orda: Men nu när det är skarpt läge skall vi plötsligen INTE lägga upp något lager!! Det är ju helsnurrigt!

https://www.folkbladet.nu/2020-03-08/msb-finns-ingen-anledning-att-bunkra

Givetvis skall man vi medborgare inte skynda till Coop, Willys eller ICA och fylla varuvagnarna till brädden för att klara oss en månad. Men mat för en vecka är inte dumt att införskaffa.

Så vad du än gör, lyssna inte på MSB’s dumheter. Lita istället på ditt eget omdöme. Det är säkert bättre än vissa myndigheters.