Faruter och Lilljebjörnska sjukan

Efter att ha läst Kristina Kappelins ljuvliga italienska dagbok har jag nu hamnat bland Geijersläktens starka och hyperskärpta kvinnor.

Många av dessa kulturella och intelligenta kvinnor har härbergerat bipolär sjukdom, en sjukdom som tycks ha ett genetiskt ursprung hos Erik Gustaf Geijers hustru Anna Lisa Lilljebjörn och hennes föräldrar.

Vad gäller Erik Gustaf så var han uppenbarligen gladlynt, charmerande och omtyckt av de flesta. Men han hade också sina omtalade ”faruter” – dvs vredesutbrott då han for ut mot sådant han ogillade.

Jag har bara hunnit läsa några kapitel, men det börjar bra!

2F613AA9-3FC5-4FDA-B3D3-8E732BFEB2C9

Ett av de många citat som tillskrivs Erik Gustaf Geijer är:

Den rätt kan läsa sitt Fader vår, han räds varken fan eller trollen”.

Ett annat: ”Var plåga har sitt skri för sig”.

Måhända att dessa pregnanta formuleringar är brukbara i dessa bistra virustider.

Men uttrycket ”Farsot farut” får vi nog tillskriva den illitterate bloggare.