Svåra tider, men det blir säkert bättre vad det lider, så ock i Lidköping

Granarna har drabbats av granbarkborrar

Vi människor av ett elakt virus som inte är att leka med

Att ett lekland har bommat igen leder till stort lidande hos vissa rent omåttligt leksugna lidköpingsbor

De första fallen av inhemsk smitta tycks ha dykt upp

Men i våra media får Börsen mer utrymme än de stackars sjuka

Denna Börs har åkt på frossa, icke olik den cytokinstorm en del kan råka ut för

I allt detta elände må vi icke glömma de positiva händelserna

En sådan förmedlar min bror idag, från vårt gemensamma hemmaberg, Mösseberg

3335B7FF-5547-474F-864A-650B14C2B8CE