Skall Lidköping bli en ny hotspot?

F6F3F8F7-6AAD-452F-945A-2BE7C32BBE6A

https://www.expressen.se/nyheter/coronas-hotspots-blir-fler-och-vaxer/

Bussar och flygmaskiner återvänder nu till Sverige med skidresenärer från hotspotlandet Italien.

I bästa fall har coronaviruset inte slagit följe med resenärerna.

Men har vi otur kan området kring Lidköping, inklusive det kring Villa Giacomina (vår Italieninspirerade herrgård), utvecklas till en ny hotspot.

Undrar hur de tänkte, de som for iväg, trots alla påträffade coronafall i norra Italien?

Och tänkte de överhuvudtaget på de som hade förstånd att stanna kvar här hemma?

7021C985-629F-4B7C-BE85-8BA98F4C4F8B

OBS! Om bloggaren skriver en insändare skriver han alltid ut sitt namn.

I Villa Giacominas park brukar man kunna ägna sig åt pulkaåkning (i förnöjsamhetens tecken) en normal vinter.

Men värmen är redan kommen, en värme som till viss del är förorsakad av allt det flygande och farande som pågår, oftast helt i onödan.

Det finns bra förebilder om vi vill undvika flera allvarliga typer av hotspots:

Jan Danielsson som såg det stora i det lilla. Han kunde ägna 10 minuter i Mitt i naturen åt en liten blomma.

Johan Cullberg, psykiatrikern som ser som människans uppgift att laga världen.