Se sanningen i vitögat, och glöm inte händerna

En del kör fortfarande ner huvudet i snödrivor eller borrar ner det under bandyisen. Andra trycker ner huvudet i sanden.

Men det går inte att fly verkligheten.

I Italien använder man nu över 1.000 intensivvårdsplatser för att vårda alla kritiskt sjuka COVID19-patienter.

EF71EFF7-0949-4B3C-9A38-9FDFE4FEE356

I Sverige har vi 510 intensivvårdsplatser. De skall täcka alla behov – som svåra olyckor och hjärt- kärlkatastrofer.

Om 250 av dessa platser skulle behöva ianspråktas för coronasjuka med livshotande andningssvårigheter skulle detta leda till mycket svåra prioriteringsöverväganden.

Det viktiga är att vi alla agerar för samhällets bästa.

Det kanske allra viktigaste:

Tvätta händerna med tvål. Intvålningen måste pågå i minst 20 sekunder så att virusets fetthölje hinner förintas. Det kan bli många handtvättningar per dag.

De som har kört ner huvudet kan även behöva ge denna kroppsdel en rejäl intvagning.

Och glöm inte: Alla rykten som går ut på att viruset är relativt ofarligt jämfört med andra cirkulerande smittämnen bör avfärdas.

Hur detta skall sluta är skrivet i stjärnorna. Men utgången kommer att bli betydligt ljusare om vi alla tar situationen på fullaste allvar.