När stormen kommer

Jag tänker inte på vädret utan på den cytokinstorm som kan drabba de coronasjuka, en storm som inte sällan förebådar en dyster utgång.

Små klipp från Wuhan (ibland måste man ta till det grova artilleriet för att alla skall förstå, även om det bjuder emot):

Vad gäller det första klippet sades det att patienten avled strax efteråt. Det andra klippet skulle ju faktiskt även kunna tyda på att mannen har drabbats av ett epileptiskt anfall.

Det här viruset är inte att leka med, särskilt inte i vissa länder i Afrika (som Demokratiska republiken Kongo) där befolkningen redan är hårt drabbad av sjukdomar som malaria, TBC och HIV.