Likt en tsunami

Anders Tegnell förutspår en andra våg i höst

https://www.expressen.se/tv/nyheter/direkt-med-niklas-svensson/anders-tegnell-fortsatter-till-sommaren-sen-andra-vag-i-host/

Den som ser intervjun ända till slutet inser säkert att de tvättade händerna efteråt

Spanska sjukans andra våg var betydligt allvarligare än den första.
Likadant plägar det vara vid en tsunami.