Regering och Folkhälsomyndighet får högsta betyg av bloggaren

Men det finns anledning att kritisera smittskyddsexperternas hantering av virushotet när vi befann oss i ett något tidigare skede.

A33A9482-65BF-4463-ADFB-FE1FE6B97A1D

Med anledning av den mycket stora kompetensen hos svenska smittskyddsexperter (övermän och överkvinnor finns egentligen bara i amerikanska CDC) får man försöka hitta andra orsaker till agerandet än felaktiga slutsatser hos myndighetens företrädare.

Har andra hänsyn tagits än rent hälsomässiga?

Har bekämpandet av alarmismen varit viktigare än att presentera en mer rättvisande bild av situationens allvar inför landets befolkning?

Den kinesiske författaren Yan Lianke uppmanar oss att minnas hur det egentligen var, särskilt som det inte är folket utan makten som kommer att skriva historien om hur COVID19 drabbade världen.

https://www.svd.se/nar-forestallningen-ar-over-maste-vi-varda-minnet-av-coronas-offer