Att göra ingenting kan vara att göra någonting riktigt viktigt

Från ”UKON”, via Greider, till bloggaren

82BF93E5-4222-4443-B383-86670AE7BEF0

B92536F3-6F3E-43D7-ADA4-B6CDD66838A8

534DC06F-6872-413A-AA1F-2991AF79557B