En nedstängd värld – i bortåt 18 månader

72B0A3F8-A00D-46DE-B291-19877C998E4C

https://www.svd.se/kanske-kan-coronan-lara-oss-att-ta-framtiden-pa-allvar

”Redan 2017 varnade den framstående amerikanske epidemiologen Michael Osterholm för ett scenario kusligt likt det rådande. Kunskapen om riskerna har inte saknats, däremot uppenbarligen en beredskap att lyssna.”

”2017 gör Osterholm fullständigt klart att fladdermöss i både Kina och Mellanöstern kontinuerligt bär på coronavirus som när som helst kan överföras på ett djur som har närmare kontakt med människor. För att föra ut det i världen krävs bara en enda superspridare som kliver av ett flyg.

Det är ett problem att vi reser så mycket, det är ett problem att vi bor så tätt.”

”Liksom covid-19 kom SARS från Kina via personer som ätit de för oss exotiska kinesiska delikatesserna solgrävling och maskpalmmård som i sin tur ätit fladdermöss. Också covid-19 lär ju komma från fladdermöss, har det sagts.”

”Mellanösternvarianten av coronaviruset, MERS, överförs till människor av kameler som ätit fikon som fladdermöss tuggat på.”

”Osterholm säger att vi kommer att få leva med viruset länge och att det är viktigt att vi frågar oss hur vi ska leva med det. Kan vi verkligen ha en nedstängd värld i 18 månader? ”