En etisk härdsmälta

Här är de två senaste artiklarna som avhandlar frågan huruvida coronaviruset även kan agera som luftburen smitta:

Coronavirus i luft mäts hos läkare och patienter i Skåne

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00974-w

Tyvärr tycks våra svenska myndigheter ha övergett försiktighetsprincipen, ledande till att tusentals vårdanställda riskerar sina liv och sin hälsa.

Jag förstår att bristen på utrustning är gigantisk och att våra ansvariga myndigheter jobbar dag och natt för att lösa problemet, men det är inte acceptabelt att vara oärlig.

Så alla ansvariga: Säg som det är istället för att dra den ena valsen efter den andra.

”Vi skäms över det faktum att vi inte har skött våra grundläggande åligganden.”

Myndigheterna behöver inte frukta att personalen uteblir. Månandet om patienternas väl och ve är vårdpersonalen absoluta fokus, kosta vad det kosta vill.

De arbetstagare i landet som kan väljer att jobba hemifrån och de uppmanas till yttersta försiktighet i butiker och kollektivtrafik.

Andra befinner sig i frontlinjen. De har inget val. Det hemska ”Just in time – tänket” gör att de inte ens har tillgång till en fullvärdig skyddsutrustning, trots att de är alldeles inpå den sjuke och själva smitthärden.

Det gjordes film om Tjernobylolyckan. Det lär bli film även om Coronakatastrofen. Då, om inte förr, skall sanningen fram om det som kan ha utvecklats till den största etiska härdsmältan i vårt lands  historia.