Nu skall här vändas blad!

Kungliga Biblioteket ger oss möjlighet att ta del av svenska dagstidningar, ederade från 1600-talet och fram till i början av 2020.

Men många har redan snappat upp nyheten så för närvarande är det näst intill omöjligt att ta sig in i Kungliga Bibliotekets digitala arkiv.

52A488A5-48DF-4FD4-AE8D-D9A5485778AF

https://tidningar.kb.se