En härdsmälta, i direktsändning

Att framföra kritik mot Folkhälsomyndighetens agerande är en demokratisk rättighet och, om så anses nödvändigt, en vetenskaplig skyldighet.

Men det går inte att bekämpa smitthärden med hjälp av individer som tycks ha drabbats av en total härdsmälta.

Då håller vi oss bra mycket hellre till Anders Tegnell och den väg  han och hans kompanjoner har slagit in på, även om den vägen skulle visa sig ha sina uppenbara brister.

E979B4BD-4EE5-4EE5-981A-24FA88CEBA77

7ECF154B-2318-4194-AFC9-66D3D2C0A623