Brist på självkritik

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hcGkuc3Iuc2UvYXBpL3Jzcy9wb2QvMzM2NzU&episode=cnNzOnNyLnNlL3BvZC9wMV92ZXRlbnNrYXBzcG9kZGVuXzIwMjAwNDE4XzAzMDJfNWU5OWU0M2UubXAz&hl=sv&ved=2ahUKEwi_go-j5PPoAhVhxIsKHTWzB9wQieUEegQICxAE&ep=6

Jag lyssnar på Vetenskapspodden där Anders Tegnell intervjuas. Han skyller mycket av smittspridningen i Sverige på situationen i äldrevården.

Men han skyller inte på alla de som lämnade landet för att åka skidor i Norditalien och Österrike, detta vid en tidpunkt när det var uppenbart att sådana resor borde ha varit bannlysta. I detta för smittspridningen så kritiska skede gjorde Folkhälsomyndigheten ingenting för att stoppa Alpresandet.

Man kan förmoda att de virusstammar som senare hamnade på våra äldreboenden hade sitt ursprung bland de som levde loppan på After Ski-anläggningar där nere.

Och hur var det nu: Fick personalen på våra äldreboenden den skyddsutrustning de krävde? Blev de provtagna? Vilket ansvar hade myndigheterna för att det inte fanns skyddsutrustning och att personalen inte testades?

Det går inte att se kampen mot coronaviruset som om vore den en fotbollsmatch där det gäller att heja på ena laget. Folkhälsomyndigheten har gjort saker som är rätt, men även allvarliga missbedömningar.

Så skyll inte på personalen i äldrevården som har tvingats jobba utan skyddsutrustning och därmed riskerat eget liv och egen hälsa. Skyll istället på alla de politiker och myndigheter som inte har gjort sitt jobb, som att tillse att vi alltid har ett stort lager med utrustning för att hantera en pandemi. Och vilka signaler gav det till befolkningen när Folkhälsomyndigheten så sent som i slutet av februari pratade om några ströfall? Borde inte myndigheten redan i första halvan av januari ha agerat kraftfullt, när man istället påstod att vi inte skulle sluta resa till Kina,  pga att sådan åtgärder sades sakna vetenskaplig grund…

Det är betydligt bättre att tidigt och med alla till buds stående medel bekämpa ett virus med pandemipotential – än att lägga all kraft på att förringa de som anar att det är fara å färde.

Detta är kanske den viktigaste lärdomen att dra när första ”set” i denna måhända mångåriga kamp mot det nya coronaviruset skall summeras.

Och kom ihåg att Team Folkhälsan består av hela 500 lagmedlemmar (och icke blott Anders Tegnell) – något att beakta den dag när ros och ris skall utdelas.