Om att mötas av manualläsande bromsklossar, som är i total av saknad av intuition

Man kan gå omkring och känna sig fullt frisk, trots att CT Pulm tyder på ett kraftigt lungengagemang.

Sjukliga lungförändringar förekom hos hela 54% av asymtomatiska resenärer på Diamond Princess:

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryct.2020200110

Det kan möjligen vara en förklaring till varför människor helt plötsligt, som att vända på en hand, hamnar i ett livshotande tillstånd.

Det är inte ens säkert att man känner att syrgasmättnaden är extremt låg, inte förrän det kan vara på tok för sent att ringa upp 112.

Att kontakta Vårdcentralen är nog bland det farligaste man kan göra, om man undantar ett samtal till 1177.

Att orka stånga sig fram bland manualläsande bromsklossar kräver att man är fullständigt frisk, särskilt om de som besvarar samtalet är i total avsaknad av intuition.

Minst fem gånger under 2000-talet har jag ringt 1177 i samband med att närstående har uppvisat allvarliga tecken på sjukdom. Vid alla de tillfällena har symtomen förringats. Men jag har stått på mig. Väl innanför sjukhusets väggar har behovet av inläggning aldrig ifrågasatts.

Individer (särskilt manliga sådana) som har tittat på blåljusserier på TV (innan val av yrke)  borde inte ha med patienter att göra, varken via telefon eller i verkliga livet.