Jag blundar när Gert pussas

Husdrömmar är en höjdpunkt i SVT’s tablå. Men när Gert kindpussas blir det till att blunda.

En artikel på SvD Kultur tar upp en annan typ av intimt hälsningsförfarande:

E9F94B03-4219-4A50-87A0-B600AEA2191E

https://www.svd.se/eviga-kramandet-var-hyckleri-fran-borjan

Ur artikeln:

”Nu är det slutkramat. Efter decennier av inflation i den intima omfamningen kräver den pågående pandemin en helt ny sorts hälsning – och det blir en påminnelse om kramandets hyckleri.”

I Adolph Knigges ”Om umgänget med människor” (1788), boken som varit grundläggande för reflektion om lämpligt uppträdande och vett och etikett, finns många goda råd:  ”Räck inte ut handen till alla. Krama inte var och en.  Tryck inte vem som helst mot ditt hjärta!”

”Knigges råd tycks dock ha varit förgäves. Det gäller i synnerhet för kramen, den fasta omfamningen, som inom Europa och fram till 70- eller 80-talet var förbehållen nära vänner och släktingar.”

”Därefter gick det inflation i kramen, så att den till och med började omfatta även lösare bekantskaper och tillfälliga umgängen, på gatan, på krogen och på jobbet.”

Men nu är det slutkramat, tack vare COVID19.

”Det omfattande krameriet har bytts ut mot en helt ny syn: människan som rusar mot en bekant med armarna vitt utsträckta, men plötsligt stannar till, böjer ryggen bakåt och slår sig för pannan, liksom abrupt drabbad av insikten att den så innerligt önskade hjärtligheten har blivit en omöjlighet. Det är också slutkysst, för alla människor som inte bildar äkta eller oäkta par. Till och med handskakningen är avskaffad.”

”Somliga upplever denna rensning bland hälsningsformerna som en befrielse. Var kramen inte i många fall en oönskad intimitet, som förespeglade ett samtycke som det fanns föga anledning för?”

Hövlighet förutsätter ett visst mått av distans, som ett skydd för båda sidor eller som en försiktighetsåtgärd inför sociala olyckor. Det är därför hälsningsförfaranden genom historien i hög grad varit formaliserade.

”Men för cirka 40 år tog ”intimitetens tyranni” fart. Knappt hade man lärt känna en människa, så hade man med hela hennes tillvaro att göra, i fysisk och psykisk bemärkelse.”

”Paradoxalt nog brukade denna intimitet medföra ett ännu större hyckleri än den traditionella hövligheten. Eller finns det någon som på allvar tror att världen enbart består av bästa vänner? Bortsett från att även en skenbart innerlig kram kan vara minst så tillkonstlad som en handkyss.”

”Livet med COVID19 kräver ett helt nytt register av hälsningsformer: Att hålla avstånd blir en form av hövlighet. Att byta till andra sidan gatan när en bekant närmar sig blir ett uttryck för omtanke. Att vända sig bort blir ett tecken på respekt.”

Av allt att döma kommer vi att ha lång tid att vänja oss vid denna nya hövlighet. Och vad det lider kommer vi att upptäcka att det går att uppfatta ett leende till och med bakom ett munskydd.

Och i nästa säsong av Husdrömmar kanske jag slipper blunda.

En dröm kan därmed gå i uppfyllelse.

391658C7-8AB4-4188-A002-37AF3518532C