I Lidköping lyssnar politikerna hellre på Kjelle Power än på Folkhälsomyndigheten

Det måste vara något som är väldigt, väldigt fel med Lidköping, inte med kommunen som sådan, utan hur den styrs.

Ytterst osäkert att Power big meet blir av

”Men vi måste ha en dialog med arrangören först och främst och när vi har haft den är vi klara med hur vi kommer att hantera det här. Det måste ske i samförstånd med Kjelle Power, säger Jonas Sundström.”

Man får hoppas att det uttalandet leder till kollokvier, eller åtminstone till den företeelse som NLT hoppas på:

A088F6FA-BCDB-4116-B271-E15139313624