Universitetssjukhusöversjukgymnast

En sådan uttalade sig i tisdagsmorgonens nyheter från vetenskapsradion angående meningslösa andningsövningar i coronatid.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7465878

Huruvida titelsjukan går i vågor är svårt att veta. Men min egen känsla är att den har legat kvar på samma höga nivå (eller platå) i många herrans år, utan tecken på nedgång.

Vissa titlar kan faktiskt leda till tungvrickning, icke att leka med. Det är tveksamt om ens ovan nämnda översjukgymnast kan göra några under vid den här typen av posttraumatiska tillstånd.