Rör inte Björklunda

Det är inte bara Lidköping som styrs av politiker som inte drar sig för att skövla livgivande skogar och ödelägga livsnödvändig jordbruksmark.

I Hässleholm finns det flera varnande exempel. Dit hör Hassellunden och Dryport Skåne – områden som har totalförstörts i inledningen av projekt som sedan inte ens har  fullföljts. Men då har ödeläggelsen av naturen redan varit total.

Nu är ännu ett område hotat – Björklunda. Där bedrivs sedan många år ett ekologiskt  familjejordbruk. Genom området går flera för friluftslivet populära vandringsleder och gång- och cykelvägar.

Stora delar av detta natursköna område, beläget mellan staden och Göingeåsen, vill nu politikerna låta exploatera.

Som väl är finns det de som vågar protestera mot projektet. Ur dagens Norra Skåne:

330F3EAE-9C44-4383-8FE0-2E708D96DBF6

 

Planbeskrivning: https://www.hassleholm.se/download/18.43cc042f1715366febccb5f8/1587633950188/Miljökonsekvensbeskrivning%20-%20antagande.pdf

Det borde vara straffbart att ödelägga jordbruksmark. Den behövs för att kunna mätta våra munnar, något som blir särskilt tydligt i en krissituation som denna pandemi.

Politiker som ödelägger har vi gott om. Men de som vill lägga i lador och beredskapslager, sådana politikerna råder det en minst sagt alarmerande brist på!