En positiv morgonnyhet

Morgonekot idag hade en synnerligen positiv nyhet från Jönköping. Där skall kommunen sluta upp med att ta jordbruksmark i anspråk för nybyggnation.

Vi får hoppas att landets samtliga kommuner följer Jönköpings goda exempel.

Mat på bordet är förhoppningsvis något som ingen av oss vill lågprioritera.

I Lidköping exploateras just nu Askeslätt och Erstorp. Man kan undra hur politikerna som fattade besluten tänkte. Förmodligen tänkte de inte överhuvudtaget, förblindade som de uppenbarligen är av målet att invånarantalet i kommunen inom få år skall uppgå till 45.000.

Visst är det bra mycket trevligare att möta en traktor med en vagn fylld med spannmål än en BMW eller Audi med en jetski på släpkärran.