Vrångsidan har inga sidor i encyklopedin

I boken Löparna av Olga Tokarczuk avhandlas det mesta här i livet, även allt det vi omöjligen kan sätta ord på.

Wikipedia innehåller mycket men inget om sådant vi inte säkert vet, det underliggande, vrångsidan, fodret, det som inte ryms i någon innehållsförteckning, det som ingen sökmotor kan leda oss fram till.

I all sin väldighet trampar denna ”kunskapsbank” nämligen inte på orden, utan sätter ner fötterna mellan orden, i de bottenlösa avgrunder som finns mellan begreppen.

När vi trampar där förlorar vi fotfästet och faller. Enda möjliga rörelse är den nedåt, den mot tillvarons bråddjup.