Fynd i sista minuten

Jag hinner med ytterligare några fynd ur lådan som skall upp på vinden.

Först ser vi mormor Lisas föräldrar – Alexander och Turinna. Alexander kom ända från Grevbäck för att kunna fria till Turinna i Velinga.

Nästa foto visar min mammas konfirmation i Varnhems klosterkyrka. Ur fotografens synvinkel sitter hon till höger om prästen. Det kan vara minnet av den prästen och hans otrevliga sätt som gjorde att en av mina morbröder lämnade fädernas kyrka. Men hann grunnade nästan hela återstoden av livet innan han gjorde slag i saken.