Vi lever i stolpskottens tidevarv

På Norra Skånes insändarsida kryllar det av den typen av individer. Givetvis är klimathotet en ren bluff i deras ögon. Och det är SvT som vilseleder tittarna med sin propaganda.

Kolla på det här: ”Återigen har den statsunderstödda regimtelevisionen beslagits med propaganda och rena lögner i klimatfrågan”.

”Folkets väl” representerar denne rabiate insändarskribent…

Vi har SvD som husorgan. De har en journalist anställd som varje vecka återkommer med artiklar om det oerhörda hot mot mänskligheten som klimatförändringarna utgör. Är SvD därmed en regimtrogen tidning??

Klimatförnekarna har givetvis sin fulla rätt att yttra sig. Men de skall inte göra det med hjälp av lögner och förtal. Vetenskapen står på en stadig och stabil grund vad gäller orsaken till klimatförändringarna. Men det klimatförnekarna står på är (enligt min åsikt) rena morasen, ja faktiskt rena rama träsket.