Hamnstaden 1960

En stor del låg under vatten. Sedan dess har strandlinjen via utfyllnad (delvis industritipp) flyttats norrut. Det som då var torra land hade tre huvudkomponenter – oljehantering, industritipp (det vita på fotot torde vara krossat, blyhaltigt porslin från Rörstrand -tippandet har sedan fortsatt ut i det område som då var täckt med vatten) och slutligen kol- och kokshantering.

Men det har funnits mängder med företag med miljöfarlig verksamhet i de områden som ligger söder om de med rött inringade (på kartan här nedan).

Hur tänkte stadens fäder? Hur gick det till när stora delar av de sjönära områdena uppläts till kraftigt förorenande industriverksamhet?

Måtte inga sandlådor anläggas inom detta område. Men debatten och besluten som präglat Hamnstaden har tyvärr befunnit sig på sandlådans nivå.