LSPV – lagen om sluten presidentvård

Högsta Domstolen i USA skulle behöva blåsa liv i denna lag. Den skulle nämligen göra god nytta i Vita Huset där en livsfarlig individ går lös, med drag av narcissism, megalomani och sociopati.

Lagfakta:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1966293om-beredande-av-sluten_sfs-1966-293

Den gällde i vårt land fram till 1992. Nu får tvångsvården inom psykiatrin luta sig mot två andra lagar:

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Psykiatrisk_tvångsvård

Men i USA tycks vissa med kraftig antisocial personlighetsstörning få gå lösa. Dessvärre har USA utvecklats till ett alltmer laglöst land.