Om en månad vänder det

…och om 10 veckor öppnar Skogshyddan igen.

Ljuspunkterna i tillvaron kräver ett visst mörker. Annars är de näst intill omöjliga att upptäcka.